تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
تصویر امام رهبری
دکتر علیرضا عبدی
معاون وزیر و رییس سازمان
تلفن : 83782712
دکتر علیرضا عبدی
رسول جمشیدی اول
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تلفن : 83782716
رسول جمشیدی اول
احمد خاک‌‎‌زاد
معاون امور آموزشی
تلفن : 83782511
احمد خاک‌‎‌زاد
اردشیر قیصر
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن : 83782311
فکس : gheisar@lmo.gov.ir
اردشیر قیصر
حمیدرضا مشهدی عباسی
مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی
تلفن : 83782107
حمیدرضا مشهدی عباسی
محمدرضا خدادادی
مدیرکل دفتر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 83782400
محمدرضا خدادادی
عابدین بازگیر
مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی
تلفن : 83782202
عابدین بازگیر
سعید خطیبی
مدیر امور مالی و ذیحساب
تلفن : 83782600
سعید خطیبی
مهدی نامجومنش
مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی
تلفن : 83782504
مهدی نامجومنش
احمد اسدی
مدیرکل دفتر طرح، برنامه و تامین منابع
تلفن : 83782610
احمد اسدی
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین