مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری
دکتر علیرضا عبدی
معاون وزیر و رییس سازمان
تلفن : 83782712
دکتر علیرضا عبدی
رسول جمشیدی اول
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی
تلفن : 83782716
رسول جمشیدی اول
عابدین بازگیر
معاون امور آموزشی
تلفن : 83782511
عابدین بازگیر
غلامرضا بروجی
مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی
تلفن : 83782311
غلامرضا بروجی
حمیدرضا مشهدی عباسی
مدیر پژوهش و تولید محتوای آموزشی
تلفن : 83782107
حمیدرضا مشهدی عباسی
محمدرضا خدادادی
مدیرکل دفتر منابع انسانی و پشتیبانی
تلفن : 83782400
محمدرضا خدادادی
محمود قنبرزاده
مدیرکل دفتر برنامه ریزی دوره های سوادآموزی
تلفن : 83782202
محمود قنبرزاده
امید آقایارلو
مدیر امور مالی و ذیحساب
تلفن : 83782600
امید آقایارلو
مهدی نامجومنش
مدیرکل دفتر سنجش و ارزشیابی
تلفن : 83782504
مهدی نامجومنش
محسن حبیبی
مدیر کل دفتر طرح، برنامه و تامین منابع
تلفن : 83782610
محسن حبیبی
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین