تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
تصویر امام رهبری
حضور در اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش کشور فرصت مغتنمی است برای بازشناسایی مجدد اهداف سازمان نهضت سوادآموزی .
حضور در اجلاسیه رؤسای آموزش و پرورش کشور فرصت مغتنمی است برای بازشناسایی مجدد اهداف سازمان نهضت سوادآموزی .
ثبت نام بی سوادان و کم سوادان با ابلاغ شیوه نامه مدیریت و راهبری فعالیت های سوادآموزی در سال 1401
ثبت نام بی سوادان و کم سوادان با ابلاغ شیوه نامه مدیریت و راهبری فعالیت های سوادآموزی در سال 1401
میز خدمت غیرحضوری
وضعیت سواد استانها بر اساس سرشماری سال 1395
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین