جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و طراحی برنامه‌های مشارکتی
 2. بررسی و احصاء نیازهای محوری پژوهش، تالیف کتب درسی و کمک آموزشی از نظر برنامه‌ریزی درسی، بازبینی و بازنگری منابع و محتوای آموزشی دوره‌های سوادآموزی و تحکیم سواد و انتقال
 3. مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین محتوای برنامه‌های درسی دوره های سوادآموزی و تحکیم سواد
 4. تدوین ساز و کارها و سیاست‌های حاکم بر تألیف و تدوین کتب درسی و تکنولوژی آموزشی
 5. ارزیابی مستمر از محتوای آموزشی تولید شده و روش‌های آموزشی
 6. جلب مشارکت از مؤسسات و مراکز فرهنگی به منظور تولید محتوا و منابع آموزشی
 7. مطالعه،  برنامه‌ریزی، تهیه و تدوین متون فرا درسی ویژه کارکنان و نیروهای آموزشی
 8. انجام پژوهش‌های درسی و کاربرد آن در زمینه بهبود کیفیت دوره های آموزشی
 9. تهیه و تولید راهنمای برنامه‌ی درسی
 10. بهره‌گیری از نتایج اعتباربخشی و جمع‌بندی، مستندسازی و انعکاس آن
 11. شناسایی و معرفی گروه تألیف برای هر یک از عناوین و مواد درسی
 12. همکاری در ارزشیابی اجرای آزمایشی منابع و کتب تدوین شده
 13. پیگیری و نظارت بر مراحل آماده سازی منابع، محتوا و مواد آموزشی
 14. برنامه‌ریزی،  هدایت و نظارت بر فعالیت نیروهای ابواب جمعی
 15. تدوین هدف‌های مشترک در پایه های مختلف تحصیلی  
 16. تعیین چگونگی ارتباط محتوای مواد درسی مختلف
 17. ایجاد هماهنگی در سازماندهی مطالب، اصول و روش‌های آموزش و شیوه‌ها و ابزارهای ارزشیابی از دروسی که شباهت و نزدیکی بیشتری با یکدیگر دارند
 18. برنامه‌ریزی به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی و تجزیه تحلیل اطلاعات آموزشی
 19. بررسی و تعیین نیازهای تحقیقاتی سازمان و جمع‌آوری اولویت‌بندی و پیگیری بمنظور تصویب درمراجع ذیربط و نظارت بر انجام آن
 20. حمایت از طرح‌های تحقیقاتی و مشارکتی در خصوص سوادآموزی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین