جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. برنامه‌ریزی و ایجاد هماهنگی در جهت نحوه‌ی ارتباط اداری سازمان با واحدهای زیر مجموعه و واحدهای برون سازمانی
 2. برنامه‌ریزی به منظور هماهنگی فعالیت‌ها و امور مربوط به دفتر نماینده مقام معظم رهبری و مشاوران سازمان
 3. تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای نظارتی و ارزیابی عملکرد از واحدهای ستادی و استانی
 4. بررسی و مطالعه  درباره شاخص‌های مورد عمل فرآیند ارزیابی و ارائه پیشنهادات
 5. پیگیری و اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد سازمان و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به مراجع مربوطه
 6. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد و تجزیه تحلیل عملکرد واحدهای ذیربط
 7. بررسی نیازهای تحقیقاتی در حیطه مسئولیت مدیریت و ارائه پیشنهادات در زمینه انجام آن به واحدهای ذیربط
 8. تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر و یا دوره‌ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد اقدام کنندگان با اهداف، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط و شاخصهای مورد ارزیابی
 9. بازرسی از عملکرد مدیران استانی و ستادی و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع
 10. بررسی، پیگیری و نظارت بر تغییر و تحولات مدیریتی استانها و ارائه ساز وکارهای مناسب به مسئولان ذیربط
 11. بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی
 12. نظارت بر حسن اجرای مصوبات، مواد قانونی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در واحدهای تابعه سازمان و ارائه گزارش از نتایج به مسئولان ذیربط به منظور سوق دادن فعالیت به برنامه پیش‌بینی شده و جلوگیری از انحرافات برنامه‌ها
 13. تدوین سیاست‌ها و ارائه راهکارهای برنامه و فعالیت‌های تبلیغاتی محلی و منطقه‌ای استان‌ها و  و نظارت بر آنها
 14. تحلیل و بررسی نیازهای تبلیغاتی سازمان و ارزیابی تنگناهای تبلیغی بمنظور دستیابی به تبلیغات مؤثرتر
 15. برنامه‌ریزی در جهت تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی مناسب بر اساس سیاستهای اجرایی سازمان
 16. برنامه‌ریزی و نظارت بر درخواست‌ها و سفارش‌های تولید برنامه‌های آموزش رسانه‌ای
 17. سازماندهی و نظارت بر تولیدات رسانه‌ای سازمان و استان‌ها
 18. برنامه‌ریزی جهت انعکاس فعالیت‌های‌ سازمان به سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، نهادهای فرهنگی و پایگاه‌های مردمی به منظور تبادل اطلاعات
 19. نظارت و مدیریت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و الکترونیکی سازمان
 20. برقراری ارتباط با رسانه‌های گروهی برای انعکاس اخبار مربوط به عملکرد سازمان
 21. ساماندهی و نظارت بر امور مصاحبه‌ها، همایش‌ها، اردوها، گردهمایی‌ها، سخنرانی‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها و مناسبات مذهبی و ملی و برگزاری مسابقات فرهنگی ویژه کارکنان
 22. نظارت و کنترل اخبار مربوط به رویدادها و فعالیت‌های سازمان، منتشر شده در رسانه‌های گروهی و انعکاس آن به مبادی ذیربط

pdf.دانلود فایل

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین