جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. هماهنگی و نظارت بر انجام تمامی امور مدیریت‌های ذیربط و مراکز آموزش نیروی انسانی
 2. برنامه‌ریزی در جهت تحقق برنامه‌های جامع نیروی انسانی
 3. طراحی تشکیلات تفصیلی و بهبود ساختارهای سازمانی
 4. برنامه‌ریزی در جهت اجرای برنامه‌های تحول اداری در حوزه سازمان
 5. تدوین و تبیین خط‌مشی‌ها و هدایت برنامه‌های آموزش کارکنان و آموزشیاران در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و ارتقا سطح علمی و تخصص آنان
 6. ساماندهی، مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار به منظور استقرار نظام و سبک‌های نوین مدیریتی و جلب رضایت ارباب رجوع
 7. هدایت امور مربوط به برنامه‌های ارزشیابی و ارتقا سطح انگیزش کارکنان
 8. ایجاد هماهنگی و تلفیق در برنامه‌های کلان سازمان
 9. برنامه‌ریزی به منظور واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی
 10. هدایت امور مربوط به تهیه و تنظیم بودجه و تبادل موافقتتنامه‌های بودجه‌ای با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و نظارت بر اجرای آن بر اساس برنامه‌های مصوب
 11. هدایت امور مربوط به طرح‌ها و بودجه سازمان بر حسب برنامه، فصول هزینه و کنترل اعتبارات
 12. هدایت امور مربوط به امور مالی، محاسباتی تأمین اعتبار، حساب اموال و موارد از این قبیل براساس قوانین و مقررات
 13. هدایت امور مربوط به اجرای قوانین و مقررات اداری، مالی، محاسباتی و استخدامی دولت در سازمان
 14. سازماندهی امور مربوط به بازنشستگی، از کار افتادگی، استخدامی و تأمین خدمات و تسهیلات رفاهی جهت اعضا
 15. تدوین و تنظیم استانداردهای مراحل تهیه تجهیزات، خرید ملزومات و تجهیزات اداری و آموزشی سازمان
 16. ساماندهی امور مربوط به انجام خدمات عمومی سازمان از قبیل امور مربوط به مناقصه و مزایده، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات، ماشین‌آلات، کارپردازی، انبارداری، امور چاپ و مواردی از این قبیل
 17. نظارت و هدایت در امور مربوط به برنامه‌های پشتیبانی سوادآموزی در استان‌ها
 18. ساماندهی و نظارت بر امور نحوه تولید، جمع‌آوری و توزیع اطلاعات مدیریتی و آمار نیروی انسانی سازمان
 19. تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط طبق ضوابط و مقررات مربوطه
 20. برنامه‌ریزی به منظور بهسازی روش‌ها با ارائه طرح‌های نوین و پویا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/01/31
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین