جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. تهیه و تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی فعالیت‌های آموزشی سازمان
 2. برنامه‌ریزی و تعیین خط‌مشی برگزاری کلاس‌های آموزشی و تعیین اولویت‌های برنامه‌های آموزشی
 3. ساماندهی، نیازسنجی و اجرای طرح‌های تحقیقاتی بنیادی و کاربردی سازمان
 4. تهیه طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی به منظور تثبیت سواد و جلوگیری از بازگشت به بیسوادی
 5. تهیه و تدوین سیاست‌های حاکم بر تألیف و تدوین کتب درسی و تکنولوژی آموزشی
 6. تدوین نظام ارزشیابی دوره‌های سوادآموزی و آموزش پس از سواد
 7. ارزشیابی،  هدایت و برنامه‌ریزی در جهت توسعه طرح های محلی و منطقه‌ای آموزش پایه و تداوم آموزش
 8. مطالعه و برنامه‌ریزی ویژه در بکارگیری روش‌های نوین و فنآوری آموزشی در دوره‌های مختلف سوادآموزی و آموزشی
 9. برنامه‌ریزی به منظور برقراری ارتباط با وزارتخانه‌ها و نیروهای مسلح در جهت تهیه، تنظیم و نظارت بر اجرای دستورالعمل‌ها، توافقنامه‌ها و طرح‌های سوادآموزی پایه و پس از سواد
 10. برنامه‌ریزی در جهت معادل‌سازی مدارک تحصیلی و  گواهی‌نامه‌های تداوم آموزش در نظام آموزشی کشور
 11. تهیه برنامه‌های آموزشی سوادآموزان ایرانی خارج از کشور و اتباع بیگانه داخل کشور با هماهنگی واحدهای ذیربط
 12. سیاست‌گذاری برنامه‌های مشارکتی و تعیین اولویت‌های آموزشی و فرهنگی مخاطبان و دستگاه‌های مختلف
 13. برنامه‌ریزی در جهت برقراری ارتباط و هماهنگی با دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر سوادآموزی در سطح ملی و بین‌المللی
 14. ساماندهی، پیگیری و ارزیابی حاصل از اجرای برنامه‌های مشارکتی و برنامه‌ریزی در جهت انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با دستگاه‌های دست‌اندرکار در امر سوادآموزی در سطح ملی و بین‌المللی
 15. پیگیری و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای توافق‌نامه ها و قرارداد‌نامه‌های ملی و استانی
 16. نظارت بر حسن اجرای مصوبات، مواد قانونی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های ملی و استانی مربوطه
 17. تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با وظایف معاونت طبق ضوابط و مقررات مربوطه
 18. برنامه‌ریزی به منظور بهسازی روش‌ها با ارائه طرح‌های نوین و پویا
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1401/01/31
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین