تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
تصویر امام رهبری

رادیو سوادآموزی اینترنتی(رسا)

رادیو رسا به ابتکار حوزه ریاست و روابط عمومی هر هفته به مدت ۳۰ دقیقه با تازه های خبری ، برنامه های آموزشی ویژه دوره های سوادآموزی ، بیان قانون و مقررات اداری با زبانی ساده و همچنین خاطرات سوادآموزی برای سوادآموزان، آموزش‌دهندگان و کارکنان حوزه ستادی و استانی در سراسر کشور منتشر می شود. تمامی بخش‌های این مجموعه با همکاری معاونت های توسعه و منابع انسانی، امور آموزشی و دفاتر وابسته در سازمان نهضت سوادآموزی تهیه و تولید می‌شود. شما عزیزان می‌توانید کلیه پادکست ها و منابع آن را از طریق وب‌سایت، اپلیکیشن و سایر کانال های معرفی شده در سایت سازمان نهضت سوادآموزی دریافت کنید.

 
 

لیست کامل فایل های رادیو رسا

فروردین

پادکست 54 تاریخ : Apr 9 2022
پادکست 55 تاریخ : Apr 13 2022
پادکست 56 تاریخ : Apr 19 2022
پادکست52 تاریخ : Mar 22 2022
پادکست 53 تاریخ : Mar 29 2022

اردیبهشت

پادکست 57 تاریخ : Apr 23 2022
پادکست 58 تاریخ : Apr 26 2022
پادکست 59 تاریخ : May 2 2022
پادکست 60 تاریخ : May 9 2022

فروردین

پادکست شماره 9 تاریخ : Apr 6 2021
پادکست شماره 10 تاریخ : Apr 11 2021
پادکست شماره 11 تاریخ : Apr 18 2021
پادکست شماره 8 تاریخ : Mar 27 2021

اردیبهشت

پادکست شماره 12 تاریخ : Apr 25 2021
پادکست شماره 13 تاریخ : May 2 2021
پادکست شماره 14 تاریخ : May 9 2021
پادکست شماره 15 تاریخ : May 15 2021

خرداد

پادکست شماره 17 تاریخ : Jun 3 2021
پادکست شماره 18 تاریخ : Jun 14 2021
پادکست شماره 16 تاریخ : May 22 2021

تیر

پادکست شماره 20 تاریخ : Jul 5 2021
پادکست شماره 21 تاریخ : Jul 11 2021
پادکست شماره 22 تاریخ : Jul 18 2021
پادکست شماره19 تاریخ : Jun 23 2021

مرداد

پادکست شماره 24 تاریخ : Aug 2 2021
پادکست شماره 25 تاریخ : Aug 10 2021
پادکست شماره 26 تاریخ : Aug 17 2021
پادکست شماره 23 تاریخ : Jul 27 2021

شهریور

پادکست شماره 27 تاریخ : Aug 27 2021
پادکست شماره 28 تاریخ : Sep 8 2021
پادکست شماره 29 تاریخ : Sep 16 2021

مهر

پادکست شماره 31 تاریخ : Oct 16 2021
پادکست شماره 30 تاریخ : Sep 28 2021

آبان

پادکست شماره 33 تاریخ : Nov 2 2021
پادکست شماره 34 تاریخ : Nov 9 2021
پادکست شماره 35 تاریخ : Nov 18 2021
پادکست شماره 32 تاریخ : Oct 26 2021

آذر

پادکست شماره 37 تاریخ : Dec 4 2021
پادکست شماره 38 تاریخ : Dec 11 2021
پادکست شماره 39 تاریخ : Dec 18 2021
پادکست شماره 36 تاریخ : Nov 26 2021

دی

پادکست شماره 40 تاریخ : Dec 24 2021
پادکست شماره 41 تاریخ : Jan 1 2022
پادکست شماره 42 تاریخ : Jan 9 2022
پادکست شماره 43 تاریخ : Jan 16 2022

بهمن

پادکست 45 تاریخ : Feb 1 2022
پادکست 46 تاریخ : Feb 7 2022
پادکست 47 تاریخ : Feb 14 2022
پادکست 44 تاریخ : Jan 24 2022

اسفند

پادکست 48 تاریخ : Feb 22 2022
پادکست 49 تاریخ : Mar 1 2022
پادکست 50 تاریخ : Mar 7 2022
پادکست 51 تاریخ : Mar 14 2022

بهمن

پادکست شماره2 تاریخ : Feb 9 2021
پادکست شماره 3 تاریخ : Feb 14 2021
پادکست شماره 1 تاریخ : Jan 24 2021

اسفند

پادکست شماره 4 تاریخ : Feb 20 2021
پادکست شماره 5 تاریخ : Feb 28 2021
پادکست شماره 6 تاریخ : Mar 7 2021
پادکست شماره 7 تاریخ : Mar 17 2021
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین