جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. طراحی و تدوین نظام ارزشیابی دوره‌های سوادآموزی، تحکیم و انتقال
 2. بررسی، پیش‌بینی و تهیه ابزارهای مورد نیاز ارزشیابی با توجه به محتوا و سیستم آموزش بزرگسالان
 3. مطالعه، اصلاح و بهبود روش‌ها و آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌های ارزشیابی دوره‌های سوادآموزی و پس از سواد
 4. برنامه‌ریزی در جهت گسترش شیوه‌نامه‌های سنجش و ارزشیابی تحصیلی متناسب با مدل‌های نوین و رویکرد‌های جدید علمی
 5. نظارت بر حسن اجرای نظام ارزشیابی دوره‌های سوادآموزی
 6. هماهنگی و نظارت مستمر بر اجرای قوانین و مقررات سنجش و ارزشیابی آموزش
 7. مطالعه و بررسی پیرامون شناسایی راه‌های گسترش ابزارها و راهکارهای سنجش پیشرفت تحصیلی
 8. تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای نظارتی و ارزیابی آموزشی  با همکاری واحدهای ذیربط
 9. بررسی و مطالعه درباره شاخص‌های مورد عمل فرآیند ارزیابی و ارائه پیشنهادات
 10. پیگیری و اجرای فرآیند سنجش و ارزیابی و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی
 11. نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد و تجزیه تحلیل عملکرد واحدهای ذیربط
 12. برنامه‌ریزی و همکاری در زمینه انجام امور فوق برنامه و مسابقات
 13. مطالعه، تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌ها و روش‌های انجام کار به منظور استقرار نظام و سبک‌های نوین مدیریتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین