مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری
 1. تهیه و تدوین برنامه‌های راهبردی و اجرایی در راستای اهداف برنامه‌ریزی شده سازمان  
 2. اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌های مورد نیاز بخش‌های مختلف واحد و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن
 3. مطالعه، تهیه و تدوین برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در چارچوب برنامه‌های سوادآموزی
 4. نظارت بر انطباق فعالیت‌های استان با اهداف و خط‌مشی‌های سوادآموزی
 5. بررسی امور مربوط به برش‌های استانی  سوادآموزی  و ارائه روش‌ها و مدل‌های مناسب
 6. تهیه و تنظیم پیش‌بینی بودجه سالیانه واحد با توجه به سیاست‌های مالی سازمان
 7. ارائه گزارشات تجزیه و تحلیل عملکرد بودجه سالیانه
 8. برنامه ریزی و اجرای روش های کاهش تصدی‌ها از طریق توسعه مشارکت بخش غیر دولتی
 9. تدوین و اجرای برنامه‌های پیش بینی شده  جهت ارتقا سطح رضایت مردم و جلب رضایت ارباب رجوع
 10. تدوین برنامه‌های جامع نیروی انسانی
 11. سنجش سطح انگیزش کارکنان و برنامه‌ریزی لازم جهت ارتقا آن
 12. هماهنگی در اجرای برنامه‌های ارزشیابی کارکنان سازمان
 13. برنامه‌ریزی برای شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران و کارکنان
 14. احصاء و جمع‌بندی آمار نیروی انسانی و اطلاعات اداری و مدیریتی
 15. تدوین و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی و ایجاد بستری مناسب برای تحقق تحول اداری
 16. توسعه، تأمین و توزیع منابع اعتباری سوادآموزی
 17. تهیه و تنظیم بودجه و تبادل موافقتنامه‌های بودجه‌ای با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط
 18. هماهنگی به منظور تأمین و جذب نیروی انسانی با واحدهای آموزش و پرورش در قالب نظام جامع نیروی انسانی
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین