جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. تدوین هدف و برنامه‌ریزی امور دوره‌ها و پایه‌های مختلف سوادآموزی
 2. تعیین خط‌مشی برگزاری کلاس و نظارت بر آن
 3. استاندارد‌سازی اقلام آموزشی دوره‌های سوادآموزی و نظارت بر اجرای آن
 4. بررسی و مطالعه‌ی طرح‌های محلی و منطقه‌ای و برنامه‌ریزی به منظور هدایت و توسعه آنها
 5. ارزیابی محتوا به منظور استانداردسازی فضاهای آموزشی، کلاس‌های سوادآموزی پایه و مطابقت آنها با شاخص‌های سوادآموزی
 6. نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های استان‌ها در زمینه سوادآموزی پایه و طرح‌های ملی و منطقه‌ای با هماهنگی واحدهای ذیربط
 7. هماهنگی و ارتباط با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نیروهای مسلح به منظور تهیه، تنظیم و اجرای دستورالعمل‌ها، توافق‌نامه‌ها و طرح سوادآموزی کارکنان، کارگران و نیروهای مسلح
 8. تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آموزشی مربوط به دوره‌های سوادآموزی پایه و نظارت بر آن
 9. تهیه و تنظیم سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اساسی فعالیت‌های تداوم آموزش
 10. نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌های مربوطه و ارزیابی از طرح‌ها و برنامه‌های در حال اجرا به منظور رفع نارسایی‌ها و بالا بردن کیفیت برنامه‌های آموزش
 11. همکاری در تهیه طرح‌ها وبرنامه‌های مشترک با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مراکز نظامی و انتظامی
 12. مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور تهیه مواد برنامه‌های آموزشی رسانه‌ای و مکتوب با هماهنگی واحدهای ذیربط
 13. برنامه‌ریزی جهت غنی‌سازی محیط آموزشی و فرهنگی کم‌سوادان از طریق مطالعه مطالب مفید آموزشی بهمراه بهره‌گیری از معارف غنی اسلامی
 14. بررسی و تدوین برنامه‌ها به منظور اتصال مخاطبان آموزش پس از سواد با آموزش رسمی کشور
 15. مطالعه و برنامه‌ریزی به منظور طراحی مدل‌های تداوم آموزش جهت کسب اطلاعات جدید و یادگیری و تعمیق سواد
 16. برنامه‌ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها و استانداردها، روش‌ها و تجهیزات آموزشی و وسایل کمک آموزشی فعالیت‌های پس از سواد
 17. ارائه طرح‌ها، نظرات و پیشنهادات در خصوص بهسازی و بازسازی روند آموزشی تحکیم و تثبیت سواد و طراحی نظام نوین آموزشی
 18. برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و طراحی برنامه‌های مشارکتی
 19. برنامه‌ریزی و تدوین راهکارهای اجرای مشارکت‌های بین بخشی در سطح استان‌ها
 20. ساماندهی و روزآمد سازی بانک اطلاعاتی و تحقیقاتی فعالیت‌های سوادآموزی
 21. تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی و پاسخگویی به نیازهای آماری درون و برون سازمانی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین