جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری

برنامه های راهبردی

  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه اول توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه دوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه سوم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه چهارم توسعه
  • برنامه پنج ساله سوادآموزی در برنامه پنجم توسعه(دانلود فایل)
  • برنامه راهبردی سوادآموزی(دانلود فایل)
  • برنامه ریشه کنی بی سوادی در گروه سنی 49-10 ساله کشور(دانلود فایل)

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1278/10/11
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین