جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری

اساسنامه نهضت سوادآموزی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- نهضت سوادآموزی سازمانی است وابسته به وزارت آموزش و پرورش که به منظور ریشه کن ساختن بیسوادی با توجه به ماده «8» انجام وظیفه می نماید.
ماده 2- سازمان دارای رئیسی است که به عنوان معاون وزارت آموزش و پرورش و رئیس سازمان انجام وظیفه می کند.
ماده 3- نظارت بر حسن اجرای امور و انطباق فعالیتهای نهضت با موازین اصیل اسلام به عهده نماینده مقام معظم رهبری در صورت تعیین از طرف ایشان خواهد بود.
ماده 4- وظایف نهضت عبارت است از:
الف) آموزش بزرگسالان در حد خواندن و نوشتن، و آموختن حساب
ب) تربیت و بالا بردن سطح فرهنگ و نشر فرهنگ اسلامی مناسب با سوادآموزان درمحدوده ضوابط نهضت سوادآموزی
تبصره 1- افراد فوق ده سال که از تحصیل بازمانده اند طبق آئین نامه ثبت نام وزارت آموزش و پرورش جز بزرگسالان می باشند
تبصره 2- نهضت می تواند در مناطقی که هنوز وزارت آموزش و پرورش نتوانسته است حضور داشته باشد، اطفالی را که به سن سوادآموزی رسیده اند، زیر پوشش قرار دهد.
ج) تهیه و تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها و قراردادهای مورد لزوم به منظور سوادآموزی کارکنان دولت و نهادهای انقلابی
د) تهیه کتب لازم با استفاده از متخصصین متعهد و تدوین برنامه و تهیه مواد آموزشی وکم آموزشی منطبق با فرهنگ اسلامی تبصره نهضت می تواند جهت جذب افراد به سوادآموزی از هنر متناسب با کار خویش و منطبق با فرهنگ اسلامی استفاده نماید.
ه) گزینش اعضا نهضت و تربیت آنان در زمینه های عقیدتی و آموزشی و تعلیم مهارتهای لازم طبق تعالیم عالیه اسلام با استفاده از رهنمودهای مقام رهبری
و) ایجاد اشتیاق در مردم از طریق مادی و معنوی برای شرکت در کلاسهای نهضت سوادآموزی و تشویق اعضا نهضت و آموزشیاران و بیسوادان و سایر افرادی که بنحوی ازانحاء با نهضت همکاری دارند.
ماده 5- نهضت برای پیشبرد اهداف خویش از امکانات زیر استفاده می نماید:
الف) استفاده از همه امکانات و نیروهای موجود در جامعه به منظور ریشه کن کردن بیسوادی با برنامه ریزی مناسب به خصوص در مناطق محروم روستاها به طور ضربتی و از طریق بسیج عمومی مردم و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم دیگری که برای تأمین اهداف نهضت ضروری باشد.
ب) استفاده از اعضا نهادهای انقلابی و ارگان های دولتی به تصوص معلمان با توافق ایشان در صورت عدم وقفه در نهاد یا ارگان مربوطه
ج) استفاده از رسانه های گروهی به منظور آموزش بزرگسالان و تبلیغ جهت تشویق به امر سوادآموزی
د) در برنامه های درسی و تمرینی دانشگاه های تربیت معلم، تدریس در نهضت سوادآموزی گنجانده خواهد شد.
تبصره 1- ارگانهای دولتی و نهادهای انقلابی موظفند امکانات خود را در صورتی که وقفه ای در انجام وظایف قانونی ایشان وارد نیاید در اختیار نهضت قرار دهند و نهضت هم موظف است از همه آن امکانات استفاده نماید.
تبصره 2- رسانه های گروهی موظف به همکاری لازم می باشند.
ماده 6 کسانی که در نهضت سوادآموزی سابقه پنج سال خدمت آموزشی منظم و مداوم داشته باشند و در پایان این دوره واجد شرایط زیر باشند، بعنوان معلم رسمی وزارت آموزش و پرورش استخدام می شوند.
الف) دارا بودن شرایط معلمی مطابق ضوابط گزینش وزارت آموزش و پرورش
ب) دارا بودن گواهینامه پایان تحصیلات دبیرستانی (دیپلم) به بالا
ج) نداشتن تعهد خدمت رسمی در مؤسسات دیگر
د) گذراندن دوره کوتاه مدت دروس تربیتی(صد ساعت) در دانشگاه تربیت معلم مطابق آئین نامه های مربوط و برنامه ای که دانشگاه تنظیم می نماید.
تبصره- پنج سال خدمت آموزشی در نهضت، به حساب سابقه خدمت منظور می گردد.
ماده 7- آئین نامه های اجرائی و اداری سازمان نهضت سوادآموزی ظرف سه ماه پس ازتصویب این قانو ن با پیشنهاد سرپرست نهضت توسط وزیر آموزش و پرورش تدوین و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.
ماده 8- مقررات استخدامی توسط رئیس سازمان نهضت و سازمان امور اداری و استخدامی ظرف 6 ماه تهیه و از طریق هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. اساسنامه فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه روز پنج شنبه سوم خرداد ماه هزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/03/20 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 


رئیس مجلس شورای اسلامی
1363/03/03

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین