جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
 1. اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام، ترفیع، انتصاب، انتقال و تعلیق
 2. نظارت و برنامه‌ریزی به منظور اجرای قوانین و مقررات استخدامی اعضای ثابت و قراردادی نهضت سوادآموزی
 3. برنامه‌ریزی جهت انجام امور بازنشستگی، برقراری حقوق وظیفه و از کارافتادگی کارکنان بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
 4. تدوین برنامه‌های آموزش کارکنان در چارچوب نظام مربوطه و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های آموزشی
 5. ارتقا سطح علمی تخصصی کارکنان و تعیین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی هر یک از دوره‌های آموزش نیروی انسانی
 6. تدوین و تعیین سرفصل‌ها و محتوای آموزشی هر یک از دوره‌های برنامه‌ریزی به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص طرح‌های ملی و منطقه‌ای
 7. هماهنگی  و نظارت بر عملکرد مراکز آموزشی سازمان
 8. برنامه‌ریزی و تأمین خدمات و تسهیلات رفاهی برای کارکنان سازمان
 9. برنامه‌ریزی به منظور انجام امور کارگزینی و دبیرخانه‌ای سازمان
 10. اقدام در جهت انعقاد قراردادهای پیمانکاری برای امور خدماتی و نظارت، کنترل، رسیدگی به آنها در جهت واگذاری امور خدماتی و تصدی‌گری به بخش خصوصی
 11. برنامه‌ریزی و هماهنگی در تأمین و توزیع کتب آموزشی و کمک آموزشی و سایر ملزومات (که به صورت متمرکز تهیه می‌شوند) مورد نیاز کلاس‌ها،  برنامه‌ها و طرح‌های سوادآموزی
 12. تدوین استانداردهای تجهیزاتی و خرید ملزومات و تجهیزات اداری و آموزشی مورد نیاز سازمان
 13. تأمین و انجام خدمات عمومی سازمان مرکزی و نظارت بر آن
 14. انجام امور مربوط به اخذ مجوزهای قانونی، ابنیه، تاسیسات، ماشین‌آلات و امور مربوط به اسناد مالکیت، مناقصات، مزایده موارد مذکور
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1400/10/03
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین