جهش تولید با مشارکت مردم
تصویر امام رهبری
  • 1402/06/27 - 13:00
  • - تعداد بازدید: 110
  • - تعداد بازدیدکننده: 108
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
  • /appsettingFree

معاون سوادآموزی استان قم: جای سازمان آموزش مادام العمر درکشورخالی هست

محمد رضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان گفت :یکی ازسه دوره آموزشی وتحصیلی نهضت سوادآموزی دوره تحکیم سواد هست.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نهضت سوادآموزی به نقل از پایگاه خبری رهپویان در استان قم ،محمد رضا قاسمی نیا معاون سوادآموزی استان گفت :یکی ازسه دوره آموزشی وتحصیلی نهضت سوادآموزی دوره تحکیم سواد هست و با هدف جلوگیری از رجعت به بی سوادی و تثبیت، تعمیق و تحکیم آموخته های قبلی سوادآموزان؛ تثبیت وتعمیق مهارت های خواندن ونوشتن؛ حساب کردن؛ درک وفهم متون ساده به زبان فارسی؛ روخوانی وروان خوانی قرآن کریم؛ کاربردتمام این مطالب درزندگی فردی واجتماعی اجرا می شود.
دبیر گروه بهبودکیفیت استان اظهارنمود: حتی برای پیش‌گیری از هدررفت هزینه های مالی ومعنوی که برای آموزش دوره هایی که سوادآموزان درسال های گذشته گذرانده اندو یا عمرخود را صرف دوره های آموزشی وشرکت در کلاس ها کرده اند این دوره بسیار مؤثر هست چون از فراموشی مطالب جلوگیری می کند و از همه مهم ترآنان را با آموزش های موردنیاز جدید؛ آشنا می سازد و سوادآموزان را با کتاب و دفترو یادگیری بیگانه نمی کند و درتوانمندی وتوان افزایی آنان باشرکت دردوره تحکیم سواد پشتیبانی وحمایت می کند.
قاسمی نیا افزود: اهداف کلی دوره تحکیم به این شرح است:
دوره تحکیم سواد دوره ای است که فرصت استمراروپایداری آموخته ها و کاربرد آن را برای کسانی که دوره سواد آموزی را گذرانده اندو تمایل به ادامه تحصیل ندارند ،فراهم می سازد.
عضوشورای پشتیبانی سوادآموزی استان گفت: طول این دوره آموزشی معادل ۲۰۰ساعت می باشد که ۷۰ ساعت حضوری و ۱۳۰ساعت غیر حضوری است .
معاون سوادآموزی استان توضیح داد:هدف های این دوره عبارتند از :
۱-پیشگیری از بازگشت به بی سوادی .
۲-ایجاد ارتباط بین سواد آموزی و آموزش مهارت های اساسی زندگی .
۳- زمینه سازی یادگیری مادام العمر .
محمد رضا قاسمی نیا گفت: متقاضیان برای ثبت نام دراین دوره بایدیکی ازاین شرایط راداراباشند:داشتن مدرک تحصیلی دوره سوادآموزی ؛دوره تکمیلی؛سوم ابتدایی؛چهارم ابتدایی؛پنجم ابتدایی بعدازسال ۱۳۹۲
معاون سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان قم اجرای این دوره را الگویی مناسب وراهکاری هموارکننده برای نظام آموزشی کشوردانست و اظهار نمود: دانشجویان؛ طلاب؛ دانش آموزان؛ هنرجویان وپژوهشگران بعداز مدتی که از فضای کلاس ودرس و دانشگاه وحوزه وپژوهش دورشدند و یا فاصله افتاد و یا میان پایه های تحصیل ادامه تحصیل ندادند، کم کم آموخته ها و یادگیری های قبلی فراموش می شود، بنابراین در چرخه نظام آموزشی کشور جای سازمان آموزش مداوم و یا مادام العمر که تمام نظامات آموزش و تعلیم وتربیت را شامل شود، خالی می باشد و شایسته است برنامه ریزان و سیاست گذاران و دوستداران پیشرفت و قوی سازی کشور برای این اقدام راهبردی اندیشه وطرحی نو دراندازند.
دبیرکارگروه بازماندگان ازتحصیل استان از مدیران مدارس واعضای شورای مدرسه ومدرسان آموزش خانواده و اعضای انجمن اولیا و مربیان مدارس خواست تا هم‌زمان باشروع سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ والدین دانش آموزان واجدشرایط شرکت دردوره تحصیلی تحکیم سواد را برای ثبت نام دراین دوره شناسایی ودعوت نمایند و تارکین میان پایه تحصیلی ابتدایی و سوادآموزی که والدین دانش آموز هستند و یا دربین اعضای خانواده بوده و سایر ساکنین اطراف مدرسه را به شرکت دراین دوره راهنمایی وترغیب کنند.

  • گروه خبری : اخبار,اخبار سازمان
  • کد خبر : 8258
کلمات کلیدی

نظرات

0 Comments for this article

نظر دهید

تاریخ آخرین بروزرسانی : 1402/06/27 13:00
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین