مهار تورم، رشد تولید
تصویر امام رهبری

پژوهشگران گرامی

 

اولویت های سازمان سوادآموزی درسال 1401 به شرح ذیل می باشد .خواهشمنداست جهت شرکت در فراخوان به شرح پیشنهاده پژوهش مراجعه  و به نکات ذیل توجه فرمایید :

  1.  مهلت ارسال درخواست برابر فایل پیوست 31/6/1401 می باشد.
  2.   درخواست وپیشنهاد پژوهشی خود را از طریق ادرس پستی  تهران – خیابان دکتر فاطمی- بین هشت بهشت وپروین اعتصامی – پلاک 127 – کدپستی 1414713681 و صندوق پستی 14155- 6378- سازمان نهضت سوادآموزی ارسال و یا از طریق واتساپ با شماره 09393213351 و یا از طریق ادرس  پست الکترونیکی research@lmo.gov.ir ارسال فرمایید.                                

اولویت ها عبارتنداز:

  1.  بررسی عوامل موثر بر استقبال ضعیف بی سوادان و کم سوادان برای حضور در برنامه های سوادآموزی و ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه بین آنان
  2. ارزشیابی جامع نشریه فرصت دوم ویژه کم سوادان ( اهداف ، محتوا، کیفیت تولید، چاپ ، توزیع و ... ) 
  3. ارزشیابی طرح "پیوند سواد و زندگی" از لحاظ  میزان کارآیی و اثربخشی
  4. بررسی راهکارهای ایجاد تحول در برنامه های سوادآموزی

 

فرم پیشنهاده پژوهشی1401 .pdf

 

کمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزی

ردیف عنوان فایل
بررسی عوامل موثر بر استقبال ضعیف بی سوادان و کم سوادان برای حضور در برنامه‌های سوادآموزی و ارائه راهکارهای ایجاد انگیزه بین آنان دانلود
ارزشیابی جامع نشریه فرصت دوم ویژه کم سوادان ( اهداف ، محتوا، کیفیت تولید، چاپ ، توزیع و ... ) دانلود
ارزشیابی طرح "پیوند سواد و زندگی" از لحاظ میزان کارآیی و اثربخشی دانلود
بررسی راهکارهای ایجاد تحول در برنامه های سوادآموزی دانلود
گفتگوی آنلاین
رادیو رسا
تنظیمات قالب
گفتگوی آنلاین

سامانه ی گفتگوی آنلاین